• Maso Runch Farm
  • Maso Runch Farm
  • Maso Runch Farm
Maso Runch

Contact

Maso Runch
Runch 11
I-39036 Badia (BZ)
Alta Badia - Dolomites
Tel: +39 0471 83 97 96 (Restaurant)
Tel: +39 333 30 10 515 (Apartments)
Email: info@masorunch.it
Maso Runch Farm
Runch 11, I-39036 Badia (BZ),
Alta Badia - Dolomites
Tel. (Restaurant): +39 0471 839 796
Tel. (Apartments): +39 333 30 10 515
VAT No. 03097650216
Red Rooster LogoAlta Badia Logo